Spread the love
  • Real Estate Agency

  • Real Estate Agency

Vår integritetspolicy

Integritetspolicy

Signhome Fastighetsförmedling värderar skyddet av personuppgifter. Vår integritetspolicy förklarar hur vi hanterar den information vi samlar in om våra besökares och kunders personuppgifter.

1. Signhome Fastighetsförmedling företagsuppgifter

Signhome fastighetsförmedling sweden AB, Organisationsnr 559040-8232 med adress Flygfältsgatan 24B, 423 37 Torslanda (Signhome i löpande text ) är personuppgifts ansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats och tjänster.

2. Kontakt

Epost: info@signhome.se
Brev med postbefordran: Signhome Fastighetsförmedling AB, Flygfältsgatan 24B, 42337 Torslanda.
Telefon: +46 (0) 31-442330
3. Vad är personuppgift
Personuppgift är information om en identifierbar fysisk levande person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt med namn, personnummer, adress, platsdata, telefonnummer, IP-nummer, bild, epost eller annat identifieringsnummer.
4. Insamlad information av personuppgifter
Den personliga informationen du aktivt tillhandahåller Signhome fastighetsförmedling genom att fylla i olika typer av formulär och övriga kontaktvägar används av oss för att utveckla vår tjänst och förbättra resultatet för våra kunder.
Exempel på information vi samlar in är namn, telefonnummer, adress, mailadress. Vi samlar in hur våra besökare använder webbplatsen och hur man upplever vår information. Via användarnas IP-adress, information om webbläsarinställningar och hur kundernas operativsystem använder sidorna. Vi samlar även in information från olika enhetssystem som mobiltelefon, tablets etc som används för korrespondens med oss. Samtycke till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår websida.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk
plats, webbläsartyp och version och operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive
hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatser.
3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, t.ex.
din e-postwebbplats.
4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. För
exempel, ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållande
status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och sysselsättning
detaljer.
5. Information som du anger för att ställa in prenumeration på våra e-postmeddelanden
och / eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras vid användning av vår webbplats, inklusive när,
hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller
transaktion du gör via vår webbplats, som innehåller ditt namn,
adress, telefonnummer, e-postadress.
8. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera
det på internet.
9. All annan personlig information som du skickar till oss.

5. Vad används informationen till

Förbättra vår kommunikation. Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
1. Administrera och förbättra vår webbplats och vår verksamhet.
2. Anpassa vår webbplats för dig.
3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats.
4. Skicka varor du köpt via vår webbplats.
5. Leverera tjänster köpta via vår webbplats.
6. Skicka fakturor och betalningspåminnelser till dig och
samla in betalningar från dig.
7. Skickar dig kommersiell information om marknaden.
8. Skicka e-postmeddelanden du specifikt har begärt.
9. Skicka nyhetsbrev eller information via e-post eller brev (du kan
avsluta prenumerationen när som helst).
10.Information till dig med marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller
företag från tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig.
11. Förse tredje parter med statistisk information om våra användare.
12. Hantering av förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig angående
vår websida
13.Hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägerier.
14. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av
vår websida.
15. Annan användning.
Om du skickar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med godkännandet du beviljar oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och i vårt register och kan justeras efter kontakt med oss.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att skicka din personliga information till
vilken tredje part som helst för deras eller någon tredje parts direkta marknadsföring.

6. Lämna ut personlig information

Vi kan ge din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän,
försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan avslöja din personliga information till alla medlemmar i vår grupp i
företaget som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan avslöja din personliga information:
1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla
information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier, penningtvätt
kreditrisk)
4. Till köparen (eller potentiell köpare) av företag eller tillgångar som vi
Säljer.
5. Till alla personer som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan
behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i vår
ett rimligt yttrande skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna göra
beställa avslöjande av den personliga informationen.
Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att ge din personliga information till
utomstående.

7. Lagring av personlig information

1. I detta avsnitt redovisas våra policyer och procedurer för datalagring
utformad för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående
lagring och radering av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syfte får inte
förvaras längre än vad som är nödvändigt för det eller det syftet.
3. Vi kommer behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller
framtida rättsliga förfaranden; och
c. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive
tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier, penningtvätt etc.

8. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras
av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren
begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller
”Session” -cookies: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer
förblir giltigt till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren före utgången
datum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra vid slutet av användarsessionen,
när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information
som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig
kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies.

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel: a. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av cookiehantering åsidosätter tillgängliga inställningar genom att klicka på ”Verktyg” ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan ”Avancerat”; b. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Verktyg” ”Alternativ”, ”Sekretess”, välj ”Använd anpassade inställningar för historik” från rullgardinsmenyn och avmarkera “Acceptera cookies från webbplatser”; och c. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna Menyn ”Anpassa och kontrollera” och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar, ”och” Innehållsinställningar ”och sedan välja” Blockera webbplatser från att ställa in data ”under rubriken” Cookies ”. Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.
För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta info@signhome.se för mer information.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

10. Tillägg

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår
hemsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår
ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller
genom privat meddelandesystem.

11. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver vara
korrigerad eller uppdaterad.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen