Spread the love
  • Fastighetsförmedling

  • Real Estate Agency

Priser

Det finns fem olika priser:

  1. Värderingspris
  2. Utgångspris
  3. Säljarens pris
  4. Budgivningspris
  5. Slutpris

Värderingspriset är oftast av mäklaren uträknat från den s.k ortprismetoden, dvs. statistik på tidigare försäljningar av likartade objekt på orten jämförs både direkt, men även i relation till faktorer som påverkar värdet t.ex. storlek, läge och standard. Vanliga nyckeltal som används är genomsnittspris, genomsnittspris per m² och genomsnittet av priset genom taxeringsvärdet (K/T-värdet).

Utgångspris är ett överenskommet startpris vid en försäljning, utgångspriset/ startpriset brukar ligga inom värderingens gränser.

Säljarens pris är det pris säljaren kan tänka sig acceptera i en försäljning. Man skall veta att säljaren kan ändra sig under en försäljning och vilja ha ett högre eller lägre försäljningspris. Det är alltid säljaren som bestämmer slutpriset, även om det blev lägre eller högre än man trodde från början. Det finns också lägen i t.ex. dödsbon där säljaren inte har ett förutbestämt önskat pris utan förlitar sig på marknaden och hur det går i försäljningen.

Budgivningspris är det pris som blivit efter att budgivningen avslutats och inga mer bud kommer in. Här kan säljaren antingen acceptera priset eller avvakta en senare försäljning, då får man erbjuda bostaden längre fram och kanske i en annan årstid etc.

Slutpris är det pris som säljaren har accepterat som just slutpris, det kan skilja sig från de andra priserna.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen