Spread the love
  • Fastighetsförmedling

  • Fastighetsförmedling

Besiktning

Vid försäljning av främst fastigheter kan man välja att förbesiktiga huset. Man kan också besiktiga bostadsrättslägenheter men det är inte lika vanligt, det är upp till säljaren att ta beslutet om att besiktiga sin bostad eller ej. Det finns många fördelar med att besiktiga sin bostad t.ex. finns det då ett protokoll för spekulanterna att kunna ta del av. Som spekulant är det oftast skönt att ha ett underlag som berättar hur huset mår, man kan också få goda råd från besiktningsman/kvinna.
Det är en kostnad för besiktningen och det är helt frivilligt om man önskar besiktiga eller ej. Ring oss gärna för mer utförlig information om besiktningar.

Energideklaration

Vid försäljning av fastigheter skall det finns en energideklaration till huset som är gjord inom 10 år. Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen